29 listopada, 2015

27 listopada, 2015

25 listopada, 2015

24 listopada, 2015


Polska Autokefaliczna Cerkiew Prawosławna, model grecki.

23 listopada, 2015


Małe miasto na wschodzie. Zamieniłem zdjęcie, skoro małe miasto, niech tak będzie.

21 listopada, 2015


Autor tego bloga nazwał ten cykl sacrum w profanum, tytuł ciekawy i na czasie, podoba mi się, ciekawe czy jestem w stanie pójść tym tropem i zebrać odpowiednią ilość zdjęć?

20 listopada, 2015

19 listopada, 2015Niedługo powtórka, bez liści, bez słońca, raczej na smutno.

17 listopada, 2015

11 listopada, 2015


Zmiany, konsekwencje.

Zmiana aparatu i obiektywu, spowodowała inne "patrzenie". Dotychczas naturalnym było wycofanie się od głównego tematu, tak aby obiekt zmieścił się w kadrze bez zniekształcenia perspektywy. Takie patrzenie lokowało główny obiekt w górnej połowie kadru pozostawiając dolną połowę pustą. Konsekwencją tego ograniczenia był rozbudowany pierwszy plan, który poniekąd wynikał z chęci uprzestrzennienia obrazu. Estetyka wzięła górę nad treścią, a właściwie lekko ją zmieniła. Już nie sam kościół jako bryła była głównym tematem, a korelacja pomiędzy architekturą, a krajobrazem. Uproszczając: jak architektura sakralna komponuje się w polskim krajobrazie?

Zmiana aparatu i obiektywu, spowodowała inne "patrzenie". Nie ma już wyżej wspomnianych ograniczeń, kościół może być w dolnej części kadru, może być w górnej, może być duży, może być mały. Jest sporo wolności w komponowaniu, jednak porównując nowe zdjęcia ze starszymi, widoczna jest różnica. Materiał stał się mniej spójny, ale tylko w kategoriach estetycznych, lub stylistycznych jak kto woli, ale czy ma to w ogóle jakiekolwiek znaczenie?

10 listopada, 2015

09 listopada, 2015