11 listopada, 2015


Zmiany, konsekwencje.

Zmiana aparatu i obiektywu, spowodowała inne "patrzenie". Dotychczas naturalnym było wycofanie się od głównego tematu, tak aby obiekt zmieścił się w kadrze bez zniekształcenia perspektywy. Takie patrzenie lokowało główny obiekt w górnej połowie kadru pozostawiając dolną połowę pustą. Konsekwencją tego ograniczenia był rozbudowany pierwszy plan, który poniekąd wynikał z chęci uprzestrzennienia obrazu. Estetyka wzięła górę nad treścią, a właściwie lekko ją zmieniła. Już nie sam kościół jako bryła była głównym tematem, a korelacja pomiędzy architekturą, a krajobrazem. Uproszczając: jak architektura sakralna komponuje się w polskim krajobrazie?

Zmiana aparatu i obiektywu, spowodowała inne "patrzenie". Nie ma już wyżej wspomnianych ograniczeń, kościół może być w dolnej części kadru, może być w górnej, może być duży, może być mały. Jest sporo wolności w komponowaniu, jednak porównując nowe zdjęcia ze starszymi, widoczna jest różnica. Materiał stał się mniej spójny, ale tylko w kategoriach estetycznych, lub stylistycznych jak kto woli, ale czy ma to w ogóle jakiekolwiek znaczenie?

2 komentarze: